Acasa ActivitateRaportDeputat2019Rapoartenr. 41 raport de activitate pe ultimele 6 luni PLAN ianuarie 2019