Acasa ActivitateRaportDeputat2019Rapoartenr. 41 raport de activitate pe ultimele 6 luni Plan anual de acțiuni 2019 Direcția arhivă